[Video] 7˚CN LAUNCHING FILM #OFF (JONG HYUN)CNBLUE 7TH MINI ALBUM "7°CN"
7˚CN LAUNCHING FILM #OFF (JONG HYUN) OPEN!

씨엔블루 일곱번째 미니앨범 "7°CN" 론칭 필름 #OFF
이종현 LEE JONG HYUN

YOUTUBE - https://youtu.be/ZRLW88RoKH8
NAVER TV - http://tv.naver.com/v/1511500

TEASER SITE 2017.03.13 http://fncent.com/CNBLUE
ALBUM RELEASE 2017.03.20

#CNBLUE #씨엔블루 #7도 #7도CN #7도씨엔 #칠도씨엔 #7ºCN #OFF #썸오프 #이종현 #LEEJONGHYUN

No comments: